Holder stø kurs mot Knubben: – Dette fortjener Arendal og Norge

Statsrådene Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble invitert med på rotur for å besøke Knubben. Ikke uten baktanker, skal vi tro prosjektleder Are Skindlo.

For det er ingen hemmelighet at den lokale prosjektgruppa, som står bak 150-millionersplanene på badeholmen Knubben, er avhengig av offentlig støtte.

– Vi er optimister uansett, men det ingen tvil om at Knubben blir tyngre å få i havn uten bidrag fra staten, sier Are Skindlo til Agderposten.

Testet roferdighetene

Av den grunn rodde initiativtakerne klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og kulturminister Abid Raja (V) ut til Knubben, for å få regjeringa tent på ideen.

Men politikerne måtte ta i et tak de også (se video). I en travalje, en stor og solid skipsbåt som ble brukt til å taue seilskuter trygt i havn før i tiden, fikk de prøve egne roferdigheter. Entusiasmen over gode meningsmålinger for Venstre overskygget imidlertid arbeidsinnsatsen. Begeistringen over prosjektet var det derimot ingenting å si på.

– Det ser utrolig spektakulært ut og er noe nytt og kreativt som ikke finnes andre steder i verden, sier Raja til Agderposten.

– Her fikk jeg lyst til å gå på konsert. Og bade, for så vidt. Om et par arendalsuker håper jeg vi kan komme tilbake, sier Rotevatn.

Venter på søknaden

VENTER SØKNAD: Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier de venter på søknaden fra Are Skindlo (t.v.) om offentlig støtte. Foto: Sindre Haugen Mehl

Ute på Knubben fikk politikerne høre om historikken, jobben som har blitt gjort til nå og det som gjenstår.

– Dette fortjener både Arendal og Norge, utbrøt Raja etter å ha sett illustrasjonene til Snøhetta. 

ILLUSTRASJON: Slik har Snøhetta sett for seg å utforme Knubben i Galtesund. Foto: Snøhetta/Aestetica Studios Foto: Olav Svaland

Prosjektgruppa jobber med en finansieringsmodell der både nasjonale og regionale myndigheter spytter inn penger, i tillegg til en betydelig andel fra private.

I påvente av forprosjekt, planprosesser og en eventuell søknad, kan ikke kulturministeren love bort så mye som en krone.

– Det jeg kan love er at søknaden vil bli møtt av en entusiastisk kulturminister, i hvert fall om regjeringa får fortsette etter valget. Så er det sånn at staten i slike prosjekter ofte er med på et spleiselag og kan bidra med en tredjedel, sier Abid Raja.

Jobb for lokale myndigheter

Han minner om at mye gjenstår og at både klimaavtrykk, naboer og naturinteresser må tas hensyn til i det videre planarbeidet.

VIL TILBAKE: Sveinung Rotevatn (midten) kommer gjerne tilbake til Knubben for å gå på konsert eller bade. Her med kulturminister Abid Raja og lokalpolitiker Pål Koren Pedersen. Foto: Sindre Haugen Mehl

Det samme sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Regjeringa er lite egnet til å ta stilling til slike viktige spørsmål, så det er en jobb for bystyret. Mange vil uten tvil ha meninger, men fra mitt perspektiv ser Knubben ut som et kult prosjekt, sier han.