Knubben sjøbad, en ikonisk attraksjon

Badeøya

Vi ønsker å gjenskape Knubbens opprinnelige posisjon som byens populære badeøy. Samtidig vil vi utvide øya med flere spennende bruksområder. Knubben vil inneholde en kulturscene, amfi, et maritimt kunnskapssenter, restaurant og fergeleie.

«

Vår visjon er å skape varige minner på havets premisser

Knubben sjøbad

Arkitekturen på Knubben søker å fremheve det historiske badet på en sokkel som er inspirert av svabergformasjonene rundt Arendal. Fremfor å reise flere tilstøtende bygg rundt originalen fra 1937, skaper vi et tilgjengelig landskap der bygningen plasseres inn i landskapet. På denne måten endrer prosjektet folks persepsjon knyttet til hva som er et bygg og hva som er et landskap.

Kunnskapsøya

Knubben skal være en kunnskaps- og formidlingsarena for livet i havet. Vår visjon er at Knubben skal utvikles til å bli et møtested for marin forskning og læring.

«

Knubben kombinerer kunnskap, kultur, rekreasjon og mat i spektakulære omgivelser

Oppdragsgiver for dette forprosjektet er den ideelle stiftelsen Knubben kultur- og aktivitetssenter. Stiftelsen ble etablert med det formål å gjenreise det gamle sjøbadet Knubben for å stimulere til økt aktivitet, kunnskap og opplevelser ved å utnytte skjærgården utenfor Arendal på en ny måte.

Kulturøya

De vakre kulissene på Knubben sjøbad vil skape en magisk ramme for alle typer formidling og scenekunst. Hele landskapet på øya kan omgjøres til et amfi der man i storslåtte omgivelser kan nyte det ypperste av kunst- og sceneproduksjon i Norge.

Tilkomst og tilgjengelighet

Ankomsten til Knubben skjer primært via kollektivt ferjetilbud. Fra Tyholmen tar ferjeturen noen få minutter og man ankommer Knubbens sørvestre side til en tilpasset universelt utforma ferjekai. Det vil også være anledning å ankomme Knubben via egen privatbåt til et flytende bryggeanlegg mot nordøst.

Bærekraft i hele prosessen

Som et maritimt kultursenter ønsker vi å bygge på havets premisser. Målet vårt er å innarbeide viktige tiltak for å bevare det marine biomangfoldet - og til og med tilføre mer og riktig diversitet. Vi vil også ha stort fokus på miljø og bærekraft i alle fasene av byggeprosessen.

Matøya

Knubben skal være en spennende og attraktiv matdestinasjon hele året. På øyas restaurant vil vi fremme innovativ bruk av kortreiste råvarer fra havet og være en arena for læring og formidling av matkunnskap.