Knutten drone

Stiftelsen Knubben
kultur- og aktivitetssenter

Kontaktpersoner:

Prosjektleder
Are Skindlo
tlf. 913 55 510, e-post: are@skindlo.no

Prosjektleder bygg
Thor Usterud
tlf. 957 42 899 

Presse og kommunikasjon
Kjetil Johnsen
tlf. 907 43 565 , e-post. kjetil.johnsen@novemberfilm.no

Org.nr.: 927 132 060

image001
Prosjektgruppa i Stiftelsen Knubben kultur- og aktivitetssenter.

Oppdragsgiver for dette forprosjektet er den ideelle stiftelsen Knubben kultur- og aktivitetssenter.

Stiftelsen ble etablert med det formål å gjenoppbygge det gamle sjøbadet Knubben for å stimulere til økt aktivitet, kunnskap og opplevelser ved å utnytte skjærgården utenfor Arendal på en ny måte. 

Initiativtakerne til prosjektet er en bredt sammensatt gruppe med ressurspersoner fra byen som har kompetanse og gjennomføringsevne til å realisere prosjektet. Initiativet har bred støtte fra det lokale næringslivet som har bidratt til å finansiere både konseptstudien og forprosjektet.

 

«

Drømmen er å reetablere Knubben sjøbad i 2025

  • Peder Syrdalen
  • Jan Inge Tungesvik
  • Thor Usterud
  • Kjetil Johnsen
  • Rolf Erik Nilsen
  • Grete Risbakk Skindlo
  • Kaja Asdal
  • Runa Sandnes Lindebjerg
  • Dag Tynes
  • Are Skindlo

Prosjektgruppa i Knubben samarbeider og rådfører seg med flere fagmiljøer i realiseringen av prosjektet. Vi vil fortsette å dra veksler på flere av disse relasjonene når vi kommer over i driftsfasen.

Våre viktigste samarbeidspartnere og rådgivere: