Visjonen for Knubben er å skape et sted for ulike kulturelle og marine opplevelser- hele året

Knubben sjøbad skal være en hybrid mellom flere viktige funksjoner for å skape liv og aktivitet hele året. Vi har kalt de fire hovedbestanddelene for kunnskap, kultur, bad og mat.

Prosjektet ble offentliggjort 12. august 2021 og har fått positiv mottakelse både i befolkningen og i det politiske miljøet. Dette gjør stiftelsen motivert for å jobbe hardt for å realisere drømmen om å reetablere Knubben i 2025.

Kulturøya

Knubben er tegnet med spesielt fokus på å kunne bringe folk til og fra øya på en skånsom, miljøvennlig og effektiv måte. Men den er også tegnet slik at øya enkelt kan forvandles fra hverdag til fest.  Fra de store anledninger til de små opplevelser, vinter og sommer, skal Knubben kunne fasilitere opplevelser for store og små. Flytescenen er en viktig komponent for å kunne skape minnerike teater-, musikk og kunstopplevelser. Scenen er en mobil, flytende konstruksjon som har sin faste havn på Knubben, men som enkelt kan forflyttes rundt på byfjorden og i kommunen ellers. Når det skal gjennomføres konserter på Knubben flyttes scenen til Barbu på fastlandssiden, fylles med nødvendig utstyrsrigg før den enkelt transporteres tilbake til Knubben.

05

Matøya

Restauranten på Knubben er et spesialtilpasset restaurantkonsept av høy kvalitet. Smag og Behag etablerer sin fjerde restaurant på øya og restauranten vil gjenspeile de høye ambisjonene og den utforskende holdningen til mat. Restauranten tilbyr 120-130 sitteplasser innvendig i tillegg til en åpen kjøkken- og barløsning. Materialvalget innvendig er lunt, og restauranter får nydelig 180 graders utsyn. Langs glassfeltene mot sør, vest og nord finner vi også en stor uteservering som kan huse opp mot 100 sittende gjester. På taket over restauranten kan det etableres en sone for uteservering som en forlengelse av terrassen nede, samt eventuelt rom for mobilt tappetårn og veldig enkel servering.

«

Kunnskap, kultur, bad og mat er hva man skal oppleve på Knubben

Badeøya

Knubbens fremste ambisjon er å gjeninnta sin posisjon som byens flotteste sjøbad. Tilgjengeligheten hit sikres gjennom regelmessig ferjetrafikk. Landskapet har direkte kontakt med havet. Bade og svømme-mulighetene er mange.  Historiske Knubben sjøbad blir gjenreist til sin opprinnelige prakt med stupetårn og avsats, samt solbenken og betongdekket mot nord. Tilgangen til sjøen blir tilrettelagt for funksjonshemmede. Alle skal kunne nyte late dager på Norges flotteste badeanlegg.

Knubben utsnitt

Kunnskapsøya

Knubben skal være en kunnskaps- og formidlingsarena for livet i havet. Vår visjon er at Knubben skal utvikles til å bli et møtested for marin forskning og læring.

I hovedsak vil etableringen av landskapet rundt øya være det primære forskningsfeltet, men også den enkle tilgangen til nasjonalparken og skjærgården rundt Arendal spiller en viktig rolle.

Beliggenhet

Hvis man definerer området rundt Pollen som hjertet av Arendal, kan man påstå at Arendalsbåen og nordenden av Galtesundet danner et av Arendals viktigste byrom.

Byrommet trafikkeres i dag av et helårs rutetilbud til sjøs mellom Arendal sentrum, Hisøy og Tromøya.

Det er dette tilbudet som muliggjør å skape et offentlig tilgjengelig kulturtilbud på Knubben, og som sikrer allmennheten tilgang og fri ferdsel – hele året.

Med konseptet «Svanen og skjæret» søker arkitekturen å fremheve det historiske badet på en sokkel som er inspirert av svabergformasjonene rundt Arendal. Knubben vil ramme inn byrommet og utvide bruksmulighetene av strandsonen for folk flest.

Knubben sjøbad, før og nå

(Beveg pilen opp og ned i bildet)

imengine-2.public.prod.agp.infomaker.io17