Vil ha Knubben-tiltak med seg på økonomisk frierferd

Skissene for hvordan det gamle sjøbadet Knubben i Galtesund kan bli en badeattraksjon med stupetårn, scene, amfi, restaurant, ferjeanløp og båtplasser er beregnet å få en prislapp rundt 150 millioner kroner. Stiftelsen hvor investor Are Skindlo er styreleder tar regninga for gildet, men de er avhengige av å hente inn mange millioner kroner i støtte utenfra.

Statlige midler kan bli avgjørende for om sjøbadet ser dagens lys.

Smittsom givervilje

Derfor ber initiativtakerne bystyret om å gjøre noe så uvanlig som å vedta at de er positive til ideen, utenom en vanlig politisk prosess hvor blant annet naboer kan si sitt gjennom en høringsrunde. Arbeidet med å få vedtatt en reguleringsplan er først planlagt å starte opp neste år, før byggestart kan bli mulig i 2023.

– Vi tror et politisk engasjement kan virke smittende, både på de som skal gå inn med penger og overfor de som på andre måter kan bidra til å realisere prosjektet, sier Skindlo til Agderposten.

Likt som kanalprosjektet

Stiftelsen Knubben Kultur og Aktivitetssenter er ikke alene om å be bystyret vedta sin egen positivitet. Byens kanalforkjempere har bedt politikerne om å gjøre et vedtak om at de er positive til kanaler i bystyremøtet i november, også her er grunnen at vedtaket skal gjøre det lettere å hente inn penger.

– En formell, men likevel uforpliktende uttalelse fra politikerne er viktig for det videre engasjementet, både hos oss i gruppa som gjør alt arbeid på dugnad men ikke minst opp mot andre fremtidige bidragsytere som vil stille spørsmål om det er en lokal politisk positivt innstilling til prosjektet, sier Skindlo.