Knutten drone

Oppdragsgiver for dette forprosjektet er den ideelle stiftelsen Knubben Kultur- og Aktivitetssenter.

Stiftelsen ble etablert med det formål å gjenoppbygge det gamle sjøbadet Knubben for å stimulere til økt aktivitet, kunnskap og opplevelser ved å utnytte skjærgården utenfor Arendal på en ny måte. 

Initiativtakerne til prosjektet er en bredt sammensatt gruppe med ressurspersoner fra byen som har kompetanse og gjennomføringsevne til å realisere prosjektet. Initiativet har bred støtte fra det lokale næringslivet som har bidratt til å finansiere både konseptstudien og forprosjektet.

Prosjektet ble offentliggjort 12. august 2021 og har fått en positiv mottakelse både i befolkningen og i det politiske miljøet. Dette gjør stiftelsen motivert for å jobbe hardt for å realisere drømmen om å reetablere Knubben i 2024.

Prosjektgruppa i Stiftelsen Knubben Kultur- og Aktivitetssenter.
Foto: Agderposten

Knubben Sjøbad skal være til glede og nytte for regionens innbyggere

Vi har også et ønske om at anlegget skal bli en attraksjon som trekker turister og besøkende til Arendal.
 • Peder Syrdalen
 • Jan Inge Tungesvik
 • Thor Usterud
 • Kjetil Johnsen
 • Rolf Erik Nilsen
 • Grete Risbakk Skindlo
 • Kaja Asdal
 • Runa Sandnes Lindebjerg
 • Dag Tynes
 • Are Skindlo
 • Thor Usterud (prosjektleder),
  Stiftelsen Knubben Kultur- og aktivitetssenter
 • Are Skindlo (prosjekteier),
  Stiftelsen Knubben Kultur- og aktivitetssenter
 • Jan Erik Kjemperud (prosjekteringsgruppeleder), 
  Stærk & Co. AS
 • Toralf Tharaldsen (RIB),
  Stærk & Co. AS
 • Erik Friis-Jacobsen (RIB),
  Stærk & Co. AS
 • Arnfinn Schjølberg (RIE), 
  Multiconsult AS
 • Mathias Bryn Larsen (RIV), 
  Siv.ing. Øivind B. Berntsen AS
 • Kaya Asdal (RIM), Sjøsjukt AS
 • Marius Hauland Næss (ARK), 
  Snøhetta Oslo AS
 • Odin Monje Lapholm (ARK), 
  Snøhetta Oslo AS
 • Vitensenteret; Kine Wangerud
 • Sparebanken Sør
 • Arendal og Omegn Sparekasse
 • Arendal Fossekompani
 • Einar Johnsen Eiendom
 • Asko
 • Anne Trommestad
 • Jan Sigurd Otterlei
 • Stærk & co
 • PwC
 • Arkitekt Bjørn Barexstein
 • Leder av Eyde-klyngen; Helene Flademark
 • Tidligere kommunearkitekt Mike Fuller Gee

«

Drømmen er å reetablere Knubben sjøbad i 2024

01

Med konseptet «Svanen og skjæret» søker arkitekturen å fremheve det historiske badet på en sokkel som er inspirert av svabergformasjonene rundt Arendal. Istedenfor å skape et eller flere supporterende bygg rundt originalen fra 1937 skaper vi et tilgjengelig landskap der program og innhold plasseres inn, under og over landskapet. På denne måten endrer prosjektet folks persepsjon knyttet til hva som er et bygg og hva som er et landskap.