Pressemelding: Knubben skal gjenreises

Det tradisjonsrike sjøbadet Knubben i Arendal skal gjenreises. En lokal, ideell prosjektgruppe har sammen med arkitektkontoret Snøhetta hentet frem gamle arkitekttegninger og planen er nå å trylle frem fordums prakt.  

Bade-glede og svømmekunnskap står sentralt når det gamle badehuset igjen skal strekke «hals». Men det kommer mer. For ved siden av selve badehuset skal det bygges et svaberg, formet som et amfi. Her vil øyas gjester kunne nyte ulike kulturelle og marine opplevelser, midt i den vakre innseilingen til Arendal. Visjonen er at alle som besøker øya skal dra derifra med varige minner.

– Ideen var først å gjenreise det gamle sjøbadet slik det var, til glede for byens innbyggere, sier en av initiativtakerne, Are Skindlo. Men vi forstod ganske raskt at anlegget ville trenge en kraftig modernisering og videreutvikling for at øya skal kunne bli det flerbruksstedet vi ser for oss. Planen er fortsatt at Knubben Sjøbad skal settes tilbake i original stand. Men i tillegg kommer det en utvidelse av øya, hvor det gjøres plass til en scene samt et vakkert amfi. I tillegg skal det etableres innendørs arealer som skal inneholde både en restaurant og et egnet lokale for innendørs konserter og forestillinger.

– Vi vil at det skal yre av liv her, ikke bare om sommeren, men hele året rundt, fortsetter Are Skindlo. Her kan vi ta imot skoleklasser den ene uka og Det Norske Teatret eller Canal Street den neste. Vi har tegnet et anlegg som skal kunne brukes av mange forskjellige aktører og arrangører, en slags hybrid som kan romme mange ulike aktiviteter. Videre samarbeider vi med aktører som Vitensenteret, Raet nasjonalpark, lokale klubber og organisasjoner for å legge forholdene til rette for spennende innholdsleverandører, slik at Knubben blir et sted for alle. 

Nasjonal sommerscene

De nye planene har også blitt møtt med stor entusiasme av nasjonale kulturaktører som Den Norske Opera og Det norske Teatret. – Det første jeg tenkte da jeg så planene, var her vil jeg sette opp Per Gynt, sier teaterdirektør i Det Norske Teatret, Erik Ulfsby. De vakre kulissene på Knubben vil skape en magisk ramme for alle typer formidling. Og da mener jeg ramme i verdensklasse, legger han til.

Knubben – en arkitektonisk attraksjon 

Badehuset Knubben har lange tradisjoner i Arendal. Da det stod ferdig i 1937, ble det raskt et samlingssted for alle som var glade i å svømme og stupe, eller som ønsket å lære det. Det legendariske stupetårnet kunne ligne en hvit svane der det raget høyt til værs, midt i innseilingen til Arendal. 

I dag er det bare rester igjen av det ikoniske bygget som ikke finner sin make noe sted i verden. Stupetårnet er borte, og de fleste har gitt opp å gjenreise badehuset – frem til nå.

Den gangen Knubben ble bygget ble sjøbadet straks et ikonisk bygg, blant de mest typiske for funksjonalismen i Europa (kilde: Docomomo). Knubben ble opprinnelig tegnet av den lokale Arendals-arkitekten Ketil Ugland. Prosjektgruppen og Snøhetta som står bak de nye planene, har som mål å gjenreise det opprinnelige anlegget, slik at historien til Knubben ivaretas. 

-Knubben har potensiale til å bli en arkitektonisk attraksjon i seg selv om vi gjør dette riktig. Derfor er samarbeidet med anerkjente Snøhetta helt essensielt. Vi er trygge på at de forvalter Arendals arv på en god måte slik at dette også kan bli en severdighet og et prosjekt vi alle kan være stolte av, sier Thor Usterud som skal lede prosjekteringen av anlegget. Vi har også med oss den den lokale arkitekten Bjørn Barextein på laget. Han kjenner både historien og tegningene til den gamle Knubben svært godt, og fungerer som rådgiver både overfor prosjektgruppa og for Snøhetta.

Finansiering

Forprosjektet som nå igangsettes er 100% finansiert av lokale givere og sponsorer med hjerte for Arendal. En nyetablert stiftelse har overtatt øya Knubben som en gave fra grunder og kulturentreprenør Rolf Erik Nilsen, som fortsatt blir en viktig bidragsyter i den endelige utformingen av Knubben. – Jeg har i mange år drømt om at Knubben kunne utvikles til noe fantastisk for Arendal, og nå føler jeg vi endelig er på riktig vei. Dette blir storslått, sier Rolf Erik Nilsen.

Til selve byggingen håper stiftelsen på offentlige, statlige midler. De tror at dette prosjektet er så godt at nasjonale, regionale, private og offentlige aktører vil være med på å realisere nye Knubben. I første omgang har man ingen planer om at Arendal kommune skal bidra med finansiering.

Fremdrift

For å realisere prosjektet er vi avhengige av å få til en omregulering av området rundt Knubben. Lykkes vi med en omregulering, og i tillegg får finansieringen på plass, kan vi se for oss byggestart våren 2023.

Vi har en konkret plan om å skaffe nasjonal, offentlig finansiering av bygget sammen med tippemidler, gaver fra ulike bedrifter og institusjoner, og et stort engasjement fra Arendals innbyggere og gjester.

Prosjektgruppas medlemmer:

Are Skindlo (leder), Jan Inge Tungesvik, Grete Skindlo, Thor Usterud, Peder Syrdalen, Rolf Erik Nilsen, Kjetil Johnsen, Runa Lindebjerg, Dag Tynes og Kaya Asdal.


For mer informasjon kontakt:

Are Skindlo, leder av Stiftelsen Knubben Kultur- og Aktivitetssenter, telefon: 913 55510

Kjetil Johnsen, pressekontakt, telefon 90743565

Prosjektleder Snøhetta:

Snøhetta, arkitekt Marius Hauland Næss: 984 91 485

Sponsorer til forprosjektet:

Arendal Fossekompani ASA

Rolf Erik Nilsen og Hege Bergersen, givere av øya Knubben

Mira Mare AS

Otterlei Group

Brattopsa Invest AS

SørCo AS

Einar Johnsen Eiendomselskap AS

Asko Agder AS

Sparebanken Sør

Arendal & Omegn Sparekasse

Konsulentbistand:

Stærk & Co

Price Waterhouse Coopers

Agder Dykk